بازرسی تجهیزات شهربازی و زمین بازی

بازرسی وسایل و تجهیزات زمین بازی در حین بهره برداری و بازرسی ادواری

شرکت بازرسی پرشین نگین اطلس با اخذ گواهینامه بازرسی از سوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، سازمان ملی استاندارد ایران، بازرسی تجهیزات زمین بازی و بدنسازی را به شرح ذیل انجام می دهد:

  • بازرسی وسایل و تجهیزات زمین بازی در حین بهره برداری و بازرسی ادواری بر اساس استانداردهای ملی ۶۴۳۶
  • بازرسی وسایل و تجهیزات بدنسازی ثابت برای فضاهای عمومی در حین بهره برداری و بازرسی ادواری بر اساس استاندارد ملی ۱۶۱۱۰
  • بازرسی وسایل و تجهیزات شهربازی در حین بهره برداری و بازرسی ادواری بر اساس استانداردهای ملی8987 و ترامپولین
  • بازرسی وسایل و تجهیزات بادی در حین بهره برداری و بازرسی ادواری بر اساس استانداردهای ملی 11389
  • بازرسی انواع سرسره های آبی در حین بهره برداری و بازرسی ادواری بر اساس استانداردهای ملی 14238

بازرسی تجهیزات زمین بازی

فرایند بازرسی وسایل و تجهیزات بازی پارک ها شامل بخش های متعددی می باشد که بخش مشترک آنها الزامات ایمنی عمومی می باشد و به غیر از الزامات ایمنی عمومی برای انواع تجهیزات زمین بازی، الزامات ویژه هر نوع تجهیز باید مورد بررسی قرار گیرد که به شرح زیر می باشد:

۱- الزامات ایمنی عمومی
۲- انواع تاب
۳- انواع سرسره
۴- کابل های نقاله
۵- چرخ و فلک ها
۶- تجهیزات نوسانی
۷- سرسره های سقوطی
۸- استخر توپ
۹- سازه های مشبک فضایی

بازرسی تجهیزات بدنسازی

فرایند بازرسی وسایل و تجهیزات بدنسازی برای فضاهای باز عمومی شامل بخش های متعددی می باشد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- بررسی مواد استفاده شده در ساختار تجهیزات بازی ۲- بررسی استحکام ساختاری تجهیزات ۳- بررسی پرداخت سطح تجهیزات ۴- بررسی الزامات وزنه ها و وسایل مقاومتی ۵- بررسی الزامات داخل و خارج شدن به تجهیزات ۶- بررسی اجزای مصرفی قابل تعویض مثل یاتاقان ها ۷- بررسی فضای تمرین ۸- بررسی ابعاد سطح حرکت

توانمندی های واحد بازرسی تجهیزات زمین بازی و بدنسازی:

  • بازرسی وسایل و تجهیزات زمین بازی در حین بهره برداری و بازرسی ادواری بر اساس استانداردهای ملی ۶۴۳۶
  • بازرسی وسایل و تجهیزات بدنسازی ثابت برای فضاهای عمومی در حین بهره برداری و بازرسی ادواری بر اساس استاندارد ملی ۱۶۱۱۰

فرم درخواست بازرسی