بازرسی تجهیزات CNG

بازرسی جایگاه های سوخت گیری گاز طبیعی فشرده

شرکت بازرسی پرشین نگین اطلس با اخذ گواهینامه بازرسی از سوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، سازمان ملی استاندارد ایران، بازرسی تجهیزات CNG را به شرح ذیل انجام می دهد:

 • بازرسی جایگاه های سوخت گیری گاز طبیعی فشرده (CNG) بر اساس استانداردهای ملی ایران۲ و ۱-۷۸۲۹ و ۱۲۰۵۴
 • بازرسی خودروها و سیلندرهای(مخازن) گاز طبیعی فشرده (CNG) بر اساس استانداردهای ملی ایران ۹۷۴۷ و ۹۴۲۶ و ۶۷۹۲
 • بازرسی و تایید نوع خودروها و قطعات CNG براساس استاندارد ملی ایران ۷۵۹۸

بازرسی جایگاه های سوخت گیری گاز طبیعی فشرده (CNG)

بازرسی ادواری جایگاه های سوخت گیری گاز طبیعی فشرده(CNG) عبارت است از بازرسی فنی کلیه تجهیزات جایگاه های CNG شامل بازرسی مجموعه میترینگ، لوله های فشار پایین تا خشک کن، خشک کن، کمپرسور (سامانه فشرده‌سازی)، دیسپنسر (سامانه توزیع کننده)، تابلوهای برق و کنترل و کابل ها، حریم های ایمنی و نواحی تردد، مستند سازی و مخازن ذخیره و شیر مخازن گاز طبیعی فشرده مطابق با استاندارد های ایران ۲و۱-۷۸۲۹، ۱۲۰۵۴و۸۰۰۲ و دستورالعمل و روش اجرایی سازمان ملی استاندارد ایران و ارائه گزارشات به مراجع ذیربط می‌باشد.

بازرسی خودروها و سیلندرهای(مخازن) گاز طبیعی فشرده (CNG)-خودروهای سواری و اتوبوس ها

با توجه به ساختار سامانه حمل و نقل زمینی کشور و تبدیل شدن ایران به یکی از بزرگترین سامانه های مصرف کننده سوخت گاز طبیعی فشرده (CNG) در دنیا، لذا کنترل کیفیت خودروهای گاز سوز که در سطح خیابان ها در حال تردد هستند از اهمیت شایانی جهت حفظ امنیت جامعه برخوردار است. هدف از اجرای بازرسی ادواری خودروهای گاز سوز ایجاد محیط زیست عاری از آلودگی های ناشی از فرآیند احتراق خودروها و ایجاد محیطی امن از نظر بروز حوادث خودروهای گاز سوز که در حال حاضر تهدیدی جدی برای امنیت جانی راننده و مسافرین درسطح شهر میباشد. بازرسی ادواری خودروهای گازسوز (CNG) شامل بازرسی کیت، سیلندر(مخزن)، شیر سیلندر(مخزن)،PRD ، لوله و اتصالات مربوطه بر اساس استانداردهای ملی ایران ۹۷۴۷ و ۹۴۲۶ و ارائه گزارشات مربوطه به مراجع ذیربط می باشد.

بازرسی و تایید نوع خودروها و قطعات CNG براساس استاندارد ملی ایران ۷۵۹۸

با توجه به ساختار سامانه حمل و نقل زمینی کشور و تبدیل شدن ایران به یکی از بزرگترین سامانه های مصرف کننده سوخت گاز طبیعی فشرده (CNG) در دنیا، لذا کنترل کیفیت خودروهای گاز سوز که در سطح خیابان ها در حال تردد هستند از اهمیت شایانی جهت حفظ امنیت جامعه برخوردار است. هدف از اجرای بازرسی و تایید نوع خودروها و قطعات CNG ، تعیین ویژگی ها و روش های آزمون مجموعه قطعات مخصوص استفاده از گاز طبیعی فشرده در خودروهای جاده ای و نیز الزامات نصب آن ها بر روی خودرو می باشد تا اطمینان حاصل شود که خودروهای تولیدی قبل از ورود به بازار و خودروهای تبدیل یافته حداقل الزامات ایمنی را رعایت کرده باشد.
با توجه به اینکه سیلندرهای CNG جزو قطعات ایمنی خودرو محسوب می‌شوند، باید الزامات استانداردهای ملی و بین المللی مربوط به خود نظیر INSO 7598، ECE R110 و ISO 11439 را برآورده سازند.

توانمندی های واحد بازرسی تجهیزات CNG

 • بازرسی نصب و راه اندازی جایگاه سوختگیری گاز طبیعی فشرده (CNG) بر اساس استانداردهای ملی ایران ۲و۱-۷۸۲۹، ۱۲۰۵۴
 • بازرسی ادواری تجهیزات جایگاه سوختگیری گاز طبیعی فشرده (CNG) بر اساس استانداردهای ملی ایران ۲و۱-۷۸۲۹، ۱۲۰۵۴
 • بازرسی ادواری خودروهای سبک و سنگین دوگانه سوز با سوخت CNG بر اساس استاندارد ملی ایران ۹۷۴۷
 • بازرسی ادواری سیلندرها (مخازن) CNG خودروهای سبک و سنگین بر اساس استاندارد ملی ایران ۹۴۲۶
 • بازرسی ادواری اتوبوس ها با سوخت CNG بر اساس استاندارد ملی ایران ۹۷۴۷
 • بازرسی ادواری اتوبوس ها با سوخت CNG بر اساس استاندارد ملی ایران ۹۴۲۶
 • بازرسی و تایید نوع خودروهایی با سوخت CNG بر اساس استاندارد ملی ایران ۷۵۹۸
 • بازرسی و تایید نوع سیلندرها (مخازن) CNG خودرویی بر اساس استاندارد ملی ایران ۷۵۹۸
 • بازرسی و تایید نوع سیلندرها (مخازن) CNG خودرویی بر اساس استاندارد ISO 11439
 • بازرسی و تایید نوع سیلندرها (مخازن) CNG خودرویی بر اساس استاندارد ECE R110
 • بازرسی و تایید نوع قطعات و کیت CNG خودرویی بر اساس استاندارد ملی ایران ۷۵۹۸
 • بازرسی و تایید نوع قطعات و کیت CNG خودرویی بر اساس استاندارد ECE R110
 • بازرسی و آزمون دوره ای انواع سیلندرهای فولادی، آلومینیومی و کامپوزیتی بر اساس استانداردهای ملی ایران ۶۷۹۲، ۱۲۸۶۴و ۱۴۹۵۳
 • بازرسی و کالیبراسیون دیسپنسرهای جایگاه های سوخت گیری گاز طبیعی فشرده (CNG)

فرم درخواست بازرسی