گواهینامه و مجوزها

اخذ تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)
شرکت بازرسی پرشین نگین اطلس با پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO/IEC17020 و ایجاد ساختارهای مناسب مدیریتی و منابع انسانی تخصصی و با همکاری پرسنل مجرب، متعهد و کاردان با سابقه چندین ساله در زمینه های مختلف بازرسی فنی و استانداردسازی فعالیت می نماید. این شرکت با اتکا به تجارب غنی و ارزشمند پرسنل شاغل در زمینه های بازرسی فنی در سالهای متمادی از لحاظ کادر تخصصی، اطلاعات فنـی و کارشنـاسی و امکانـات لازم با تسلط به استانداردهای ملی و بین المللی با اخذ تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) یکی از شرکت های توانمند و پیشرو در زمینه های بازرسی، آزمون، تایید و صدور گواهینامه می باشد. تعهد و توجه عمیق به برآورده نمودن نیازهای مشتریان و اجرای کامل استاندارد مشی اصلی ما می باشد.

لیست گواهینامه ها