بازرسی آسانسور و پله برقی

ایمن سازی آسانسورهای کششی ، هیدرولیک ، پلکان برقی و پیاده رو متحرک

شرکت بازرسی پرشین نگین اطلس با اخذ گواهینامه بازرسی ازسوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، سازمان ملی استاندارد ایران، بازرسی تجهیزات بالابری – آسانسور و پلکان برقی را به شرح ذیل انجام می دهد:
 • بازرسی آسانسورهای برقی قبل از بهره برداری و بازرسی فنی ادواری بر اساس استانداردهای ملی ایران ۱-۶۳۰۳
 • بازرسی آسانسورهای هیدرولیکی قبل از بهره برداری و بازرسی فنی ادواری بر اساس استانداردهای ملی ایران ۲-۶۳۰۳
 • بازرسی پلکان برقی و پیاده رو متحرک قبل از بهره برداری بر اساس استاندارد ملی ایران ۱-۱۳۸۳۶
 • بازرسی ادواری پلکان برقی و پیاده رو متحرک بر اساس استاندارد ملی ایران ۲-۱۳۸۳۶

در سال های اخیر با گسترش سریع ساخت و ساز برج ها و آپارتمان ها در بسیاری از کشورهای جهان به اهمیت روزافزون صنعت آسانسور و پله برقی می توان پی برد. در این میان فراهم نمودن الزامات ایمنی کاربران و پرسنل تعمیر و نگهداری آسانسور و پله برقی با استفاده از تکنیک ها و تجهیزات مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وظیفه بازرسان ما بررسی و نظارت بر ساخت و نصب آسانسورها و پله برقی، به منظور حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت تجهیزات آسانسور و پله برقی و همچنین اطمینان از ایمنی نصب آنها قبل از بهره برداری است. ضمن آنکه بازرسی دوره ای آسانسور و پله برقی نیز الزامی و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

توانمندی های واحد بازرسی آسانسور و پلکان برقی:

 • بازرسی آسانسورهای برقی قبل از بهره برداری و بازرسی فنی ادواری بر اساس استانداردهای ملی ایران ۱-۶۳۰۳
 • بازرسی آسانسورهای هیدرولیکی قبل از بهره برداری و بازرسی فنی ادواری بر اساس استانداردهای ملی ایران ۲-۶۳۰۳
 • بازرسی پلکان برقی و پیاده رو متحرک قبل از بهره برداری بر اساس استاندارد ملی ایران ۱-۱۳۸۳۶
 • بازرسی ادواری پلکان برقی و پیاده رو متحرک بر اساس استاندارد ملی ایران ۲-۱۳۸۳۶
 • بازرسی آسانسورهای خدماتی بر اساس استاندارد EN 81-3
 • بازرسی آسانسورهای خودروبر بر اساس استاندارد
 • بازرسی انواع آسانسورها و بالابرهای صنعتی بر اساس استانداردهای ملی، منطقه ای و جهانی
 • تدوین استانداردهای ملی در زمینه بازرسی آسانسورها و پلکان های برقی و پیاده روهای متحرک

فرم درخواست بازرسی