بازرسی معیار مصرف انرژی

بازرسی معیار مصرف انرژی در صنایع مرغداری، گلخانه و ساختمان های مسکونی

شرکت بازرسی پرشین نگین اطلس دارای گواهینامه بازرسی از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، سازمان ملی استاندارد ایران، در زمینه بازرسی معیار مصرف انرژی در صنایع مرغداری، گلخانه، ساختمان های مسکونی، ساختمان های غیر مسکونی، نیروگاه ها می باشد.
بازرسی انرژی در واحدهای صنعتی، یکی از خدمات کاربردی برای تعیین میزان تطابق صنایع با استانداردهای معیار مصرف انرژی می‌باشد. انجام بازرسی انرژی در واحدهای صنعتی در راستای اطمینان از رعایت الزامات قانونی مطابق با الزامات مورد نظر در استاندارد بین‌المللی سیستم مدیریت انرژی مورد نیاز می باشد.
طبق مفاد ماده ۱۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و قانون برنامه پنجم توسعه، معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشین‌آلات انرژی‌بر و فرآیندهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، همچنین استاندارد کیفیت انواع سوخت‌های مصرفی و برق به ترتیبی که تولیدکنندگان و واردکنندگان موارد مذکور ملزم به رعایت آن باشند توسط کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های ذی‌ربط تدوین می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

توانمندی های واحد بازرسی معیار مصرف انرژی :

  • بازرسی تعیین معیار مصرف انرژی نیروگاه های سوخت فسیلی بر اساس استاندارد ملی ۱۳۳۷۵
  • بازرسی تعیین معیار مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی بر اساس استاندارد ملی ۱۴۲۵۳
  • بازرسی تعیین معیار مصرف انرژی در ساختمان های غیرمسکونی بر اساس استاندارد ملی ۱۴۲۵۴
  • بازرسی تعیین معیار مصرف انرژی در واحدهای مرغداری بر اساس استاندارد ملی ۱۹۵۸۲
  • بازرسی تعیین معیار مصرف انرژی در گلخانه ها بر اساس استاندارد ملی ۱۴۳۰۰

فرم درخواست بازرسی